(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên ủy quyền như sau:

Đấu giá thiết bị máy móc thanh lý gồm 05 lô tài sản.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên

Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 30/12/2021, đấu giá thiết bị máy móc thanh lý tại Hà Nội ảnh 8