(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Thanh lý vật tư thu hồi nhà làm việc, nhà kho, nhà chờ, nhà vòm thuộc trụ sở (cũ) BHXH thị xã Hòa Thành. - Giá khởi điểm: 31.700.000 đồng. - Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng. - Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/12/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2