(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuận dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu dich vụ dầu khí (PTSC Marine) ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá tàu Phong Lan tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1