(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá quyền sử dụng kho xưởng tại TP. Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1