(BĐT) - Thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1