(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do BIDV Chi nhánh Quận 3, TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại TP. Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1