(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH – Công ty Dịch vụ điện lực Miền Nam ủy quyền như sau:

Bán đấu giá 04 xe ô tô 16 chỗ ngồi, bao gồm: Xe ô tô Toyota Hiace, biển kiểm soát: 67L-3020; xe ô tô Ford Transit, biển kiểm soát 70H-2698; xe ô tô Ford Transit, biển kiểm soát 71T-6757; xe ô tô Toyota Hiace, biển kiểm soát: 53M-1000; và 18 thiết bị điện.

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH – Công ty Dịch vụ điện lực Miền Nam

Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 6
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 7
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 8
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 9
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 10
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 11
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 12
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 13
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 14
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 15
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 16
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 17
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 18
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 19
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 20
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 21
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 22
Ngày 30/12/2021, đấu giá 04 xe ô tô và 18 thiết bị điện tại TP.HCM ảnh 23