(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ; địa chỉ: Số 74 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm 06 thửa (Diện tích mỗi thửa từ 83,1m2 đến 84,7m2) toạ lạc tại Khu dân cư ấp 1, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Đấu giá riêng biệt từng thửa.

4. Giá khởi điểm: 2.700.000đ/m² (nhân với hệ số (k)=2,1715).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian: Ngày 24/12/2019 và ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản (khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời hạn: Từ ngày 11/12/2019 đến 16h30 ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 2 00.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 100.000.000đ/hồ sơ (tương đương 20% giá khởi điểm của tài sản). Người tham gia đấu giá nộp từ ngày 25/12/2019 đến 16h30 ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/12/2019 đến 16h30 ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng: Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch xây dựng và thực hiện xây dựng công trình đúng theo Giấy phép xây dựng được cơ quan thẩm quyền cấp.

- Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai.

d) Cách thức: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại Ngân hàng Thương mại (Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn cách thức nộp tiền đặt trước).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/12/2019 tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ (Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.

Trân trọng kính chào./.