(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2019 do Ủy ban nhân dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Minh. Địa chỉ: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 10 lô đất thuộc Điểm dân cư ngõ ông Tòng, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 196.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước (làm tròn): 30.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 16 và 17/12/2019.

- Thời gian, địa điểm bán và đăng ký hồ sơ:

+ Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: Trước 15 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính).

+ Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi: Trước 11 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/12/2019.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 060112/QĐ-CTy ngày 06/12/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

- Điện thoại: 0965.663.117.

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá số 090212/TBĐG ngày 09/12/2019)

STT

Tên lô/Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trướclàm tròn (đồng)

Bước giálàm tròn (đồng)

Tiền hồ sơ(đồng)

1

1088

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

2

1096

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

3

1104

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

4

1114

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

5

1127

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

6

1138

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

7

1145

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

8

1156

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

9

1168

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

10

1180

162

196.000.000

30.000.000

2.000.000

100.000

TỔNG

1.620

1.960.000.000

300.000.000