(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2019 do Hạt Kiểm lâm Sơn Tây ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Sơn Tây; địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Đấu giá nguyên hiện trạng tài sản là khai thác cây keo (cây đứng tại rừng) thuộc rừng trồng phòng hộ chuyển đổi sang rừng sản xuất tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, cụ thể: 

TT

Tài sản đưa ra đấu giá

Giá khởi điểm(đồng)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền bảo đảm khai thác (đồng)

1

Nguyên hiện trạng tài sản là khai thác cây keo (cây đứng tại rừng) tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, cụ thể: Cây keo tai tượng (gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm); tổng sản lượng khai thác là 902,22 m3.

- Vị trí, địa danh: Tại lô a khoảnh 4, tiểu khu 156B, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây.

- Diện tích khai thác: 6,265 ha.

522.385.380

500.000

20.000.000

80.000.000

Trung tâm và Hạt Kiểm lâm Sơn Tây không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng đấu giá, kể cả chi phí đền bù, bồi thường cho người dân (nếu có).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/12/2019 (trong giờ hành chính) tại lô a khoảnh 4, tiểu khu 156B, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây.

Người tham gia đấu giá phải đăng ký danh sách với Trung tâm ít nhất hai (02) ngày làm việc, trước ngày xem thực tế tài sản để Trung tâm liên hệ với bên có tài sản biết và sắp xếp, chuẩn bị.

Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đăng ký ngành nghề khai thác gỗ và đủ điều kiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/12/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản và địa chỉ nêu trên. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/12/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.