(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo tổ chức đấu giá 03 tài sản sau: (Bán gộp cả 03 tài sản) vào ngày 30/12/2019 như sau:

- 03 xe ô tô vận chuyển rác

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản thanh lý: Ngân sách;

- Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Chứng thư Giám định số 19CNDD-01 ngày 10/04/2019 của Công ty Vinacontrol Hải Phòng; Chứng thư thẩm định giá số 26.04/2019/CTTĐG/NHV ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Dịch vụ Nghĩa Hưng.

- Tổng giá giá khởi điểm của 03 tài sản nêu trên: 48.331.500 đồng (Bốn mươi tám triệu, ba trăm ba mươi một nghìn, năm trăm đồng);

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành;

- Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng; Địa chỉ: Số 1 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

*) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/12/2019 đến 17 giờ ngày 27/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 23/12/2019 và ngày 24/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ xem tài sản: Tại KLH xử lý chất thải Tràng Cát.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25 + 26 +27/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 30/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: (0225). 3678680;