(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tp. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2019 do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc ủy quyền như sau:
Ngày 30/12/2019, đấu giá 161.266 gạo dự trữ tại TP.Hải Phòng ảnh 1
Ngày 30/12/2019, đấu giá 161.266 gạo dự trữ tại TP.Hải Phòng ảnh 2