(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An ảnh 1