(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang ảnh 1