(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2021 do ABBank ủy quyền như sau:
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1