(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất Khu dân cư Bắc Nhà Văn hóa huyện Quảng Điền. 2. Địa điểm quỹ đất: Khu dân cư Bắc Nhà văn hóa huyện Quảng Điền. 3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 14 lô đất có diện tích 2.279 m2 4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở. 5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được cắm mốc phân lô; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông; hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện đã được hoàn thiện. 7. Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 30/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5