(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá 4 khoản nợ của bà Bùi Bích Phương, ông Nguyễn Quang Huy, ông Thái Thanh Tú và bà Vương Phương Thảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh 9 vào ngày 30/11/2021 như sau:
Ngày 30/11/2021, đấu giá 4 khoản nợ của bà Bích Phương, ông Quang Huy, ông Thanh Tú và bà Phương Thảo tại Agribank – Chi nhánh 9 ảnh 1