(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Văn phòng tỉnh ủy Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý xe ôtô biển kiểm soát 80B - 6579 của Văn phòng tỉnh ủy Nam Định (Địa chỉ: 55 đường Vị Hoàng- TP Nam Định- tỉnh Nam Định) xử lý

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Crown 3.0, 04 chỗ ngồi, màu đen, biển kiểm soát 80B- 6579, số khung 1550115451, số máy 0632229, năm sản xuất: 1998, nước sản xuất: Nhật Bản, đăng ký lần đầu ngày 21/8/1998 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0010612 do Cục cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt- Bộ công an cấp ngày 02 tháng 11 năm 2007 cho Văn phòng tỉnh ủy Nam Định

Giá khởi điểm: 290.000.000đ (Hai trăm chín mươi triệu đồng)

Số tiền đặt trước: 50.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 25, 26, 27/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 26, 27/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).