(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Ngày 30/11/2020, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 30/11/2020, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2