(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cẩm Phả ủy quyền như sau:

Ngày 30/11/2020, đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tại Hà Nội ảnh 1