(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Trung tâm y tế Thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 54/20/HĐDV-ĐGTS.ĐN ngày 09/11/2020 giữa Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam và Trung tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Số 82 Đường Phan Bội Châu, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - trụ sở chính tại số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Quyền quản lý, khai thác nhà giữ xe (gọi tắt là dịch vụ giữ xe) tại Trung Tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, thời gian thuê là 12 tháng, thời gian hoạt động: liên tục 24/24 (kể cả Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết)

Đặc điểm tài sản: Theo Chứng thư thẩm định giá số 293/CT-TTA.TĐG ngày 10/6/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Trung Tín, thì tài sản có đặc điểm:

Ngày 30/11/2020, đấu giá quyền quản lý, khai thác nhà giữ xe tại Trung Tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

Tài sản được đưa ra đấu giá theo Quyết định số 275/QĐ-TTYT ngày 3/11/2020 của Trung tâm y tế Thị xã Bình Long về việc đấu giá khai thác bãi giữ xe tại Trung tâm y tế Thị xã Bình Long

6.Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản:

Giá khởi điểm: 378.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng). Giá đã bao gồm VAT và các thuế, phí khác (nếu có)

Tiền đặt trước (20): 75.600.000đ (Bảy mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 23/11/2020 đến 16h30 ngày 24/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá từ 08h00 ngày 16/11/2020 đến 16h30 ngày 27/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước ngày 25/11/2020, ngày 26/11/2020 và ngày 27/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá vào lúc: 10h30 ngày 30/11/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - số 62 Trương Định, Kp2, Phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai hoặc tại Trung tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0251.6513.502.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tại Đồng Nai - số 62 Trương Định, Kp2, Phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Địa điểm tổ chức công bố giá: Trung tâm y tế Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Số 82 Đường Phan Bội Châu, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày ngày 25/11/2020, ngày 26/11/2020 và ngày 27/11/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá

(Lưu ý: Chi phí về việc giao nhận tài sản: Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản như chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (nếu có).

Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

Người trúng đấu giá khi hoạt động kinh doanh tại Trung Tâm y tế Thị Xã Bình Long phải chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, Phòng cháy và chữa cháy, nghiêm chỉnh thực hiện Nội quy và chịu sự quản lý của Trung Tâm y tế Thị Xã Bình Long. Trường hợp vi phạm nội quy sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng quyền khai thác bãi giữ xe (dịch vụ giữ xe) cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Trung Tâm y tế Thị Xã Bình Long

Không được sử dụng mặt bằng vào mục đích khác ngoài việc khai thác giữ xe

Nếu có sự cố mất xe hay thiết bị phụ tùng xe, cháy nổ trong khu vực bãi xe người trúng đấu giá phải tự thương lượng và có trách nhiệm bồi hoàn về tài sản cho người gửi)