(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả ủy quyền như sau:

I. Tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản là: Lô vật liệu thu hồi sau khi bồi thường để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Hồ chứa nước Khe Giữa, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả chi tiết vật tư như sau (bán cả lô không bán riêng lẻ từng tài sản):

Ngày 30/11/2020, đấu giá lô vật liệu thu hồi tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 376, đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

II. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

2.1. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 863.526.400 đồng (Tám trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng chẵn).

* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm các loại thuế;

- Giá trị của cây keo và cây bạch đàn là giá bán cây đứng tại rừng, chưa bao gồm chi phí chặt hạ, bóc vỏ, vận chuyển (Người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí này).

2.2. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

2.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ).

III. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá, xem tài sản và tổ chức đấu giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/11/2020 đến 16h00’ ngày 27/11/2020.

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày 26/11/2020; 27/11/2020 tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h30’ ngày 25/11; 26/11; 27/11/2020.

- Thời gian tổ chức công bố giá: Từ 09h30’ ngày 30/11/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3816.731.

IV. Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Cách thức tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, CCCD (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

V. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Theo phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)