(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An phối hợp với BIDV Chi nhánh Chương Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do BIDV ủy quyền như sau:

Ngày 30/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư phát triển Sóc Sơn vay tại BIDV Chi nhánh Chương Dương ảnh 1