(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 2020.15/HĐDVĐG-BCAUCTION/TNVL ngày 10 tháng 11 năm 2020 giữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu;

1. Tên tài sản: Quyền thuê Tầng 1 Khu phòng học bộ môn công nghệ thuộc sở hữu nhà nước do Trường THCS Nguyễn Văn Linh quản lý.

- Diện tích cho thuê: 156,24 m2.

- Thời hạn cho thuê: 3 năm, mỗi năm cho thuê 8 tháng

- Gía thuê cố định trong 3 năm. Sau 3 năm ký hợp đồng cho thuê sẽ tổ chức đấu giá lại (không gia hạn hợp đồng cho thuê)

- Phương thức thanh toán: thanh toán mỗi tháng 1 lần, từ ngày 1 đến ngày 10 hằng tháng

(Chi tiết xem tại Chứng thư thẩm định giá số 42/TĐG-CT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng)

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Địa chỉ: Số 02 Trần Ngọc Sương, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

3. Giá khởi điểm: 162.016.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu không trăm mười sáu nghìn đồng trên một năm)

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Người trúng đấu giá tự chịu phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền thuê tài sản và các chi phí liên quan khác.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng)

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 25/11/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 7giờ 30 phút 11/11/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Từ 7giờ 30 phút 11/11/2020 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 27/11/2020 (trong giờ hành chính)

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Người làm thủ tục đăng ký đấu giá phải là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký đấu giá thì phải có giấy ủy quyền (bản chính).

- Đối với doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photocopy) sau khi trình bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo.

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản photocopy) sau khi trình bản gốc CMND để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp (bản chính).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Đối với cá nhân:

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy) sau khi trình bản gốc CMND để tổ chức đấu giá đối chiếu với bản photo.

- Người tham gia cuộc đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá.

Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật. Nếu là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực (UBND cấp xã, phường hoặc tổ chức hành nghề công chứng).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu).

- Giấy nộp tiền đặt trước

Bước 2: Nộp tiền đặt trước: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng).

- Phương thức thanh toán: Chuyển vào tài khoản Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu. Số tài khoản: 56110001058870 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng

Bước 3: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

8. Thời gian kết thúc bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: Trước 10 giờ 00 phút ngày 30/11/2020.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu - Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu- Địa chỉ: Tầng 6, Số 104-106-108 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Điện thoại: (0236) 6251085/6533338; Website: daugiabaochau.com