(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

-Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 107/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 06/11/2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh;

Người có tài sản đấu giá: Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Cho thuê mặt bằng Căng tin Ký túc xá của Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian cho thuê 02 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm cho thuê 10 tháng (tính theo thời gian học của học sinh); tổng số tháng cho thuê 02 năm là 20 tháng.

Đặc điểm tài sản

Diện tích 150m2;

Tình trạng: Hiện đang để trống (kết cấu: khung, sàn, mái BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic);

Mục đích cho thuê: khai thác dịch vụ ăn uống phục vụ cán bộ, viên chức, giáo viên, sinh viên và học sinh;

Thời gian thuê: 02 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm cho thuê 10 tháng (tính theo thời gian học của học sinh);

Nguồn gốc tài sản: Tài sản được đưa ra đấu giá theo Quyết định số 906/QĐ – DBĐH ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng Căng tin Ký túc xá của Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản:

Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng /tháng (Ba mươi triệu đồng trên tháng). Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).

- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

-Tiền hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 23/11/2020 đến 17h00 ngày 27/11/2020. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 11/11/2020 đến 16h30 ngày 27/11/2020. (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 25/11/2020, ngày 26/11/2020 và 27/11/2020 (trong giờ hành chính).

Tổ chức công bố giá: vào lúc 09h00 ngày 30/11/2020.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, đáp ứng yêu cầu Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 25/11/2020, ngày 26/11/2020 và 27/11/2020 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.