(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Châu tổ chức đấu giá tài sản: Toàn bộ tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản đã kê biên đảm bảo thi hành án), tại Bản Văn Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 30/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá

Toàn bộ tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (tài sản đã kê biên đảm bảo thi hành án), tại Bản Văn Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tất cả các quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hà Văn Sơn.

Hiện trạng: Đất không có tranh chấp, không có khiếu nại. Đây là tài sản thi hành án được quyền bán theo quy định pháp luật của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

- Tổng giá khởi điểm của các mục tài sản: 5.594.369.870 đồng (Năm tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, ba trăm sáu mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi đồng).

STT

Danh mục tài sản

ĐVT

Số lượng

Giá khởi điểm(đồng)

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia

I

Quyền sử dụng đất tại GCN số BC370304 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định 1818/QĐ-UBND ngày 05/10/2010:

1.008.524.617

I.1

Đất

444.486.000

Đất ở nông thôn

m2

375

124.687.500

Đất cơ sở SXKD

m2

1.374

319.798.500

I.2

Tài sản trên đất

564.038.617

Trạm cân điện tử 100T đang hoạt động

cái

01

41.800.000

Nhà trực cân xây cấp 4 lợp mái tôn

m2

72,3

61.692.867

Nhà kho lợp mái tôn, cột và khung bằng sắt, không có vách tường xung quanh

m2

1.197

460.545.750

II

Quyền sử dụng đất tại GCN số AC323231 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định 119/QĐ-UBND ngày 07/03/2006

18.107.760

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

m2

6.064,8

18.107.760

III

Quyền sử dụng đất tạiGCN số AC323230 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 07/3/2006

3.128.707.200

III.1

Đất

136.207.200

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

m2

8.961

136.207.200

III.2

Tài sản trên đất

2.992.500.000

500 cây xoài đã cho thuhoạch

cây

500

332.500.000

4000 cây gỗ Tếch đã bắt đầu khai thác sử dụng nằm trên đất rừng phòng hộ

cây

4.000

2.660.000.000

IV

Quyền sử dụng đất tại GCN số AC323229 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 07/3/2006

37.761.265

IV.1

Đất

36.893.440

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

m2

1.245

18.924.000

Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt

m2

1.360,1

5.906.720

Đất trồng cây lâu năm khác

m2

793,6

12.062.720

IV.2

Tài sản trên đất

867.825

51 câyxoài (trồng mới)

cây

51

775.200

5 câybưởi (trồng mới)

cây

5

16.625

5 câynhãn (trồng mới)

cây

5

76.000

V

Quyền sử dụng đất tại GCN số AC323232 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 07/3/2006

1.301.310.028

V.1

Đất

34.960.028

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm

m2

11.709,1

34.960.028

V.2

Tài sản trên đất

1.266.350.000

450 câynhãn

cây

450

436.050.000

1.200 câyxoài

cây

1.200

798.000.000

200 cây bưởi trồng đã 5 năm đã cho thu hoạch

cây

200

32.300.000

VI

Quyềnsử dụng đất tại GCN số BC370284 do UBND huyện Yên Châu cấp theo Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 17/9/2010:

99.959.000

VI. 1

Đất

74.480.000

Đất cơ sở SXKD

m2

320

74.480.000

VI.2

Tài sản trên đất

25.479.000

38 cây xoài ghép đã cho thu hoạch

cây

38

25.270.000

4 cây táo ghép đang ra quả

cây

4

209.000

TỔNG CỘNG

5.594.369.870

800.000.000

500.000

(Chi tiết cụ thể có trong hồ sơ tài sản đấu giá kèm theo)

*Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

- Khoản tiền đặt trước mà người đăng ký tham gia đấu giá không tính lãi (trừ trường hợp có thoả thuận khác). Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại.

- Các tài sản được bán gộp từ mục I đến mục VI ở bảng trên.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian từ ngày 13/11/2018 đến 17h30’ ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470 Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Hoặc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Liên tục trong 02 ngày 19+20/11/2018, khách hàng liên hệ Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu để được xem tài sản (trong giờ hành chính). Tại thực địa khu đất, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

4. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/11/2018 đến 16h30p ngày 29/11/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản:

- Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc.

- Số tài khoản: 7900 2010 08330 tại Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Sơn La.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá; Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Thời gian đấu giá: Vào hồi 08h30’ ngày 30/11/2018 (thứ 6) tại Hội trường UBND xã Chiềng Hặc. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Tối đa 03 (ba) vòng);

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); Điện thoại: (0212) 3 855.855 - Di động: 0917368080.

(2) Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Châu; Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.; Điện thoại: 0983 382 770./.