(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- 08h00’ ngày 30/11/2018 tại UBND xã Địch Quả

- 13h30’ ngày 30/11/2018 tại UBND xã Sơn Hùng

(Danh sách tài sản đính kèm)

3. Tài sản đấu giá:

3.1/ Quyền sử dụng 14 ô đất ở tại vị trí khu Đồi Hầm, xã Địch Quả

- Diện tích: Từ 150,0m2 ÷ 192,6m2. - Giá khởi điểm: 200.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/ô đất.

3.2/ Quyền sử dụng 02 ô đất ở tại vị trí khu Bồ Kết, xã Sơn Hùng

- Diện tích: Từ 258,0m2 ÷ 281,0m2. - Giá khởi điểm: 650.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng/ô đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 29/11/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn.