(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đương Phan Bội Châu, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước, Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá bà Bước giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong đó:

+ Quyền sử dụng đất của 608,3m2/04 thửa đất thuộc khu đất Trường tiểu học Phan Chu Trinh thôn Nam Hải, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyền sử dụng đất của 281,9m2/02 thửa đất thuộc khu đất Trường mầm non Sơn Ca (cũ) thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyền sử dụng đất của 597,7m2/03 thửa đất thuộc khu đất Trường mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyền sử dụng đất của 593,3m2/04 thửa đất thuộc khu đất Trạm Y tế (cũ) thôn Nam Nghĩa) tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài. Được UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phê duyệt bán đấu giá - có hồ sơ pháp lý kèm theo (có hồ sơ pháp lý kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 3.437.245.000 đồng/13 thửa đất (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của thửa đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo mức tối đa được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

3.5. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Chi tiết từng thửa đất đấu giá như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền đặt trước (Làm tròn)
(đồng/thửa)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/thửa)

Bước giá
(đồng/bước)

Ghi chú

4thửa đất - Trường Tiểu học Phan Chu Trinh tại thôn Nam Hải, xãNam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

1

1

187,7

68,248,000

13,650,000

100,000

3,000,000

2

2

148,9

54,140,000

10,850,000

100,000

3,000,000

3

3

138,1

50,213,000

10,050,000

100,000

3,000,000

4

4

133,6

48,577,000

9,750,000

100,000

3,000,000

Tổng

608,3

221,178,000

44,300,000

400,000

2thửa đất - Trường mầm non Sơn Ca (cũ) tại thôn Nam Nghĩa,

xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

1

1

139,2

473,280,000

94,700,000

200,000

5,000,000

2

2

142,7

485,180,000

97,050,000

200,000

5,000,000

Tổng

281,9

958,460,000

191,750,000

400,000

3thửa đất - Trường mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung (cũ) tại thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

1

1

187,7

112,151,000

22,450,000

200,000

5,000,000

2

2

188,6

112,689,000

22,550,000

200,000

5,000,000

3

3

221,4

132,287,000

26,500,000

200,000

5,000,000

Tổng

597,7

357,127,000

71,500,000

600,000

4thửa đất - Trạm Y tế (cũ) tại thôn Nam Nghĩa,

xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

1

1

171,1

547,520,000

109,550,000

500,000

10000000

2

2

154,5

494,400,000

98,900,000

200,000

5,000,000

3

3

132,5

424,000,000

84,800,000

200,000

5,000,000

4

4

135,8

434,560,000

86,950,000

200,000

5,000,000

Tổng

593,900

1,900,480,000

380,200,000

1,100,000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/11/2018.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản:

+ Số: 530 420 100 2430 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, hoặc

+ Số: 0231000611011 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Dak Lak).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 26/11/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/11/2018.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại nơi có các thửa đất đấu giá thuộc xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/11/2018 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Krông Nô (địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá (hoặc những thay đổi khác có liên quan) thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0905 533 167 (gặp Bính) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: số 07 đường Phan Bội Châu, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613 584 989 hoặc 0942 511 187 (gặp Huế) để được hướng dẫn chi tiết.