(BĐT) - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản thông báo bán đấu giá vào ngày 30/11/2018 như sau:
Ngày 30/11/2018, đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản ảnh 1
Ngày 30/11/2018, đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản ảnh 2
Ngày 30/11/2018, đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản ảnh 3