(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 743 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 29/11/2019 đến ngày 02/12/2019.
Ngày 01-02/12: 4/743 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 01-02/12: 4/743 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 739 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu sai quy định: Công ty cổ phần Việt Mỹ (tỉnh Thái Nguyên), Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Đại Dương (tỉnh Ninh Bình), Công ty TNHH Tư vấn và thiết bị Đồng Thắng (tỉnh Đồng Tháp) đăng tải TBMCH (số thông báo lần lượt là: 20191202204 - 00, 20191201207 - 00 và 20191200974 - 00) nêu địa điểm phát hành HSYC tại đơn vị tư vấn. Các đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (số thông báo là: 20191178282 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.