(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:

Đấu giá 08 lô đất ở tại Khu QHDC khu vực 4 và 5, phường Nhơn Phú; Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại; Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo số 202A/TB-ĐGBĐ ngày 06/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

UBND thành phố Quy Nhơn

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3