(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 25 lô đất tại khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 3
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 4
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 5
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội ảnh 6