(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau:

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại thôn Dưỡng Mong và thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.787m2 đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8