(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

19 lô đất thuộc Dự án khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ (Có tổng diện tích: 1.145m2). Địa chỉ: Phường 3, thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.Trong đó Khu OM-1 gồm các lô:1,2,3,4,5,6,7,8; Khu OM-3 gồm các lô: 47,48,49,50,60,61; Khu OM-5 gồm các lô: 68,69,70,71,72. Với tổng giá khởi điểm các lô trên: 69.448.640.000 đồng. 03 lô đất thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu đợt 2 năm 2021 thuộc khu đất ODT 6, khu đất ODT 11 (gồm các lô số: 93; 94; 95) (Có tổng diện tích: 1.142m2). Địa chỉ tài sản: Phường Đông Thanh, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị. Với tổng giá khởi điểm các lô trên: 11.993.100.000 đồng. Tổng giá khởi điểm của 22 lô là 81.441.740.000đồng. (Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá khởi điểm đính kèm).

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại thành Phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 4