(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2021 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá 129 lô đất ở tại Phân khu số 5 và 110 lô đất ở tại Phân khu số 8 thuộc Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Thông báo số 207/TB-ĐGBĐ ngày 07/10/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 7
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 8
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 9
Ngày 30/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 129 lô đất tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 10