(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TPHCM ảnh 1