(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 162/2020/HĐDVĐGTS, ngày 13/10/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kbang ra quyết định tịch thu gồm:

Lô 1 Lâm sản: 80,083 m3 gỗ tròn xẻ các loại, 2.953 kg cành nhánh gốc Hương; 15 kg Trắc. Giá khởi điểm là: 577.260.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lô 2 Sắt Phế liệu: Khối lượng: 1.990 kg. Giá khởi điểm là: 13.930.000 đồng. (Bằng chữ: Mười ba triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)

Tổng Giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 591.190.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi mốt triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 01: 500.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 50.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 22/10/2020 và 23/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/10/2020 đến 15 giờ 00’ ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:

Lô 01: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020.

Lô 02: Lúc 09 giờ 45 phút, ngày 30/10/2020

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang. Địa chỉ: Xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.