(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2020, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty TNHH một thành viên Xăng Dầu An Giang (Số 1602 Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An Giang):

Lô: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại kho xăng dầu phường Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

* Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 812.500.000đồng (Tám trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau:

Ngày 30/10/2020, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh An Giang ảnh 1

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 22 và 23/10 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2020

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRỊ GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

LÔ: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TẠI KHO XĂNG DẦU PHƯỜNG MỸ THẠNH, TP LONG XUYÊN

Giá khởi điểm: 812.500.000đồng

Xem tài sản: Giờ hành chính ngày 22+23/10

Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 17 Giờ 00 ngày 27/10

Ngày đấu giá tài sản: 09 Giờ 00 ngày 30/10

Tiền đặt trước: 20%GKĐ

Ngày 30/10/2020, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 30/10/2020, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh An Giang ảnh 3
Ngày 30/10/2020, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng tại tỉnh An Giang ảnh 4