(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1