(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Học viện Chính trị khu vực II ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 95 ngày 29/9/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Học viện Chính trị khu vực II (Học viện).

Người có tài sản đấu giá: Học viện Chính trị khu vực II

Địa chỉ: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Dịch vụ giao khoán quản lý vận hành và khai thác dịch vụ khu thể dục thể thao, căn tin và các dịch vụ tiện ích phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và học viên tại Học viện Chính trị khu vực II,

Khuôn viên dịch vụ giao khoán quản lý: theo họa đồ vị trí (đính kèm).

Ghi chú:

+ Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm tiền nước, internet, truyền hình cáp… và thuế GTGT, các loại phí, lệ phí theo quy định hiện hành; cũng như các chi phí tự duy tu, sửa chữa, cải tạo, đầu tư trong quá trình cung cấp dịch vụ. Đối với tiền thuế VAT, tiền điện, nước… người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và chi trả theo số lượng, khối lượng thực tế sử dụng và theo đơn giá do bên cung cấp dịch vụ quy định.

+ Tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng: 500.000.000 đồng đến khi kết thúc hợp đồng (hình thức tiền mặt hoặc bảo lãnh).

4. Giá khởi điểm: 11.700.000.000 đồng (195.000.000 đồng/tháng x 60 tháng) chưa bao gồm thuế GTGT và các loại phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm có các giấy tờ sau: Tài sản nhà nước

Chứng thư Thẩm định giá số 980/2020CTTĐG-EOI ngày 12/6/2020 của Công ty THHH Thẩm định giá và tư vấn EOI – Việt Nam.

Thông báo số 351-TB/HVCTKVII ngày 16/7/2020 của Học viện Chính trị Khu vực II về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá dịch vụ.

Biên bản họp Hội đồng Học viện Chính trị Khu vực II ngày 14/9/2020;

5. Nơi có tài sản đấu giá: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian xem tài sản: Ngày 15/10/2020 đến ngày 16/10/2020, Liên hệ: 99 Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ bao gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh phát hành)

Tài liệu chứng minh việc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật hoặc hộ kinh doanh cá thể (bản sao có chứng thực);

Giấy xác nhận đã nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản sao) sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ đầy đủ và thực hiện việc chuyển khoản tiền đặt trước;

Giấy cam kết đủ điều kiện cung cấp dịch vụ sau khi trúng đấu giá nếu trúng đấu giá và chấp nhận các điều kiện theo yêu cầu, quy định theo nội quy, quy chế do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định (bản chính);

Chứng chỉ chuyên môn, điều kiện hoạt động của tổ chức, nhân sự đối với những hoạt động mà pháp luật quy định (bản sao có chứng thực);

Tài liệu ủy quyền và chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho nhân sự khác ký các hồ sơ.

Đối chiếu các bản sao với bản chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Điều kiện chung:

Là tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.

Có phương án và chịu trách nhiệm đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp tài sản, khuôn viên quản lý nhằm duy trì dịch vụ cung cấp và đảm bảo mỹ quan, hiện đại; đầu tư thêm các trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu của Học viện II và cơ quan có thẩm quyền phù hợp lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với từng dịch vụ.

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp;

Thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy định, quy chế hoạt động của Học viện và quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện;

Thực hiện đúng quy tắc giao tiếp, văn hóa ứng xử nơi công sở; chấp hành mọi sự kiểm tra, giám sát của Học viện và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn các thiệt hại xảy ra đối với Học viện II và/hoặc bên thứ ba có liên quan nếu xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự, tai nạn, cháy nổ tại khu vực cung cấp dịch vụ.

Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí cho nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chi trả tiền điện, nước, internet, thông tin liên lạc… theo đơn giá của Học viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ đúng theo số lượng, khối lượng sử dụng hàng tháng; có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải vào vị trí quy định và chăm sóc cảnh quan khuôn viên tiếp nhận.

Giá các dịch vụ thấp hơn hoặc bằng mức giá theo quy định hiện hành và/hoặc phù hợp thị trường. Niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ và số điện thoại cơ quan quản lý có thẩm quyền để tiếp nhận phản ánh, khiếu nại khi cần thiết.

Hàng hóa sử dụng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tổ chức triển lãm sách quy mô nhỏ hàng quý khi Học viện phê duyệt và tham gia tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao khi có yêu cầu từ Học viện; Hỗ trợ hội thi thể thao, văn nghệ, tổ chức tiệc tiếp khách, giao lưu trong các sự kiện khi có yêu cầu từ Học viện.

Tổng Doanh thu tối thiểu là 15 tỷ / 03 năm (2017, 2018, 2019).

Hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 tháng mà không yêu cầu bồi thường hoặc hỗ trợ chi phí kể từ khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi khuôn viên sử dụng.

Khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền đối với việc tăng giảm diện tích hoặc phạm vi dịch vụ giao khoán thì giá trị khai thác dịch vụ giao khoán sẽ tăng hoặc giảm tương ứng.

Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ phù hợp đối với từng dịch vụ.

Sử dụng hệ thống quản lý dịch vụ online tổng thể hoặc từng dịch vụ.

Không được chuyển nhượng hợp đồng.

Bố trí kho để phục vụ chứa công cụ dụng cụ của đơn vị dịch vụ và của Học viện II (không tính phí).

Được miễn trả tiền khoán khai thác trong thời gian Học viện có kế hoạch cho học viên được nghỉ Tết, nghỉ hè hoặc nghỉ học.

Điều kiện riêng:

a/ Dịch vụ thể dục thể thao như bóng đá, tennis, cầu lông, bóng bàn, hoạt động thể dục với thiết bị, dụng cụ và các hình thức phù hợp khác:

Có đăng ký kinh doanh phù hợp

Có đủ nhân lực có chứng chỉ huấn luyện viên được đào tạo tại trung tâm hoặc các khóa đào tạo.

Có tối thiểu 02 quầy nước tự động có thanh toán QRCODE.

Có phương án thực hiện dịch vụ phù hợp quy mô, tính chất đào tạo tại Học viện (gồm quản lý, tổ chức thực hiện dịch vụ và phương án cải tạo, sửa chữa hoặc đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và cải tạo khuôn viên dịch vụ đảm bảo mỹ quan, hiện đại). Trong đó, hoạt động thể dục với trang thiết bị, dụng cụ (GYM) phải đảm bảo hiện đại, chất lượng phù hợp nhu cầu, đối tượng sử dụng và đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật.

b/ Dịch vụ căn tin:

Có đăng ký kinh doanh phù hợp và đã/đang được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Có kinh nghiệm phục vụ 03 (ba) sự kiện từ 500 – 1000 người/năm.

Có nguồn cung cấp thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc được cấp kết quả thử nghiệm mẫu hàng cung cấp.

Có đủ nhân sự thực hiện dịch vụ, trong đó có 05 (năm) nhân sự được đào tạo nghề đầu bếp.

Có phương án thực hiện dịch vụ phù hợp quy mô, tính chất đào tạo tại Học viện (gồm quản lý, tổ chức thực hiện dịch vụ và phương án cải tạo, sửa chữa hoặc đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và cải tạo khuôn viên dịch vụ đảm bảo mỹ quan, hiện đại).

c/ Dịch vụ tiện ích (cửa hàng tiện ích, giặt ủi, photocopy, phát hành sách tích hợp cà phê và bãi xe, vệ sinh xe):

Cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ: cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nguồn cung cấp thực phẩm đáp ứng vệ sinh, an toàn thực phẩm; chứng nhận về điều kiện phòng cháy, chữa cháy…,

Có kinh nghiệm thực hiện hoặc hợp tác cung cấp các dịch vụ với quy mô tương ứng (tài liệu chứng minh đã hoặc đang cung cấp các dịch vụ…),

Có nguồn nhân sự được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm thực hiện tương ứng với từng loại hình dịch vụ cung cấp (có tài liệu chứng minh),

Có trang thiết bị phù hợp các quy định hiện hành để đảm bảo triển khai thực hiện dịch vụ và các trang thiết bị tiện ích như quản lý, sử dụng dịch vụ trực tuyến, tích hợp vào hệ thống quản lý xe ra vào cổng của Học viện… đảm bảo chất lượng, hiện đại phù hợp đối tượng và nhu cầu sử dụng (Có tài liệu minh chứng quyền sử dụng hoặc nguồn cung cấp thiết bị; Có nguồn cung cấp vật tư từ các đơn vị đủ điều kiện hoạt động và có chứng từ thẩm định nguồn gốc, chất lượng sản phẩm/vật tư).

Có phương án thực hiện dịch vụ phù hợp quy mô, tính chất đào tạo tại Học viện (gồm quản lý, tổ chức thực hiện dịch vụ và phương án cải tạo, sửa chữa hoặc đầu tư cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và cải tạo khuôn viên dịch vụ đảm bảo mỹ quan, hiện đại).

8. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 27/10/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 (Tuy nhiên người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận với Trung tâm).

10. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Đặt trước: 20%

- Hồ sơ: 500.000 đồng

- Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước. Do người có tài sản quyết định

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, số TK 060153075312 mở tại Sacombank - CN Trung tâm, hoặc Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

14. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Ngay sau khi trúng đấu giá người mua phải liên hệ Học viện Chính trị khu vực II để ký kết Hợp đồng Mua bán (thuê) tài sản đấu giá và thanh toán tiền dịch vụ trước ngày 10 hằng tháng cho Học viện.

15. Thời hạn giao tài sản: Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày sau khi người trúng đấu giá thực hiện các yêu cầu của Học viện

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.