(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Công an tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Công an tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 17, đường CMT8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá: 01 gói tài sản gồm 07 xe ô tô. Cụ thể:

- Xe 01: 01 xe ô tô con 04 chỗ ngồi, biển số: 20A-003.72; nhãn hiệu: NISSAN, số loại: CEDRIC-VIP; màu sơn: Đen; số khung: CDUY31156878; số máy: VG30405759; năm sản xuất: 1993; năm đăng ký lần đầu: 1993.

- Xe 02: 01 xe ô tô con 04 chỗ ngồi, biển số: 20B-0577; nhãn hiệu: NISSAN, số loại: BLUEBIRO; màu sơn: Đen; số khung: 500550; số máy: 415200; năm đăng ký lần đầu: 1994.

- Xe 03: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngỗi, biển số: 20A-002.26; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO; màu sơn: Trắng; số khung: DHNV320NJ04046; số máy: 4G54KR7928; năm đăng ký lần đầu: 1992.

- Xe 04: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi, biển số: 20A-003.96; nhãn hiệu: UOAT, số loại: 31512; màu sơn: Xanh; số khung: V0618834; số máy: 417800V0505421757; năm sản xuất: 1997; năm đăng ký lần đầu: 1997.

- Xe 05: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi, biển số: 20A-002.13; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO; màu sơn: Xanh; số khung: JMYHNV31VJ010434; số máy: 4G64TL3224; năm sản xuất: 1997; năm đăng ký lần đầu: 1997.

- Xe 06: 01 xe ô tô tải 02 chỗ ngồi, biển số: 20A-003.82; nhãn hiệu: UOAT; số loại: GAT3303; màu sơn: Xanh; số khung: 305207; số máy: 41780050203480; năm sản xuất: 1995; năm đăng ký lần đầu: 1995.

- Xe 07: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi, biển số: 20A-001.96; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: JOLIE VB2; màu sơn: Trắng; số khung: RLA00VB2W31001038; số máy: 4G63VZ03440; năm sản xuất: 2003; năm đăng ký lần đầu: 2003.

Tình trạng tài sản được thể hiện trong Chứng thư thẩm định giá số 9.1-7/2020/CT-VAE ngày 04/9/2020.

Tài sản được bảo quản tại Công an tỉnh Thái Nguyên.

- Giá khởi điểm: 235.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng)

- Bước giá đấu giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

- Tiền đặt trước: 23.500.000 đồng (Hai mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (trong giờ hành chính). Tại Công an tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

+ Đơn đăng ký: Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

+ Phiếu trả giá: Phiếu trả giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên trước 17h00’ ngày 27/10/2020 và được bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

+ Phiếu trả giá chuyển đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên cần ghi rõ:

Nơi nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.658 696

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 1005483223 tại ngân hàng SHB Thái Nguyên.

* Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

* Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 14h00 ngày 30/10/2020.

* Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.