(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 07 xe ô tô. Cụ thể:

- Xe 01: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: HONDA; số loại: CIVIC; biển kiểm soát: 20B-2168; màu sơn: Đen; số khung: RLHFD15229Y901402; số máy: R18A15301396; năm sản xuất: 2009; năm sử dụng: 2010. Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Xe 02: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: CAMRY; biển kiểm soát: 20B-3899; màu sơn: Đen; số khung: ACV30-8010886; số máy: 2AZ-3164747; năm sản xuất: 2005; năm sử dụng: 2005. Giá khởi điểm: 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

- Xe 03: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: LANCER; biển kiểm soát: 20B-0890; màu sơn: Xanh; số khung: RLA00CK4A21000134; số máy: 4G92-NP6001; năm sản xuất: 2002; năm sử dụng: 2002. Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

- Xe 04: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: NISSAN; số loại: X-TRALL; biển kiểm soát: 20A-002.18; màu sơn: Vàng; số khung: JN1TANT31Z0-003488; số máy: QR25-607161A; năm sản xuất: 2008; năm sử dụng: 2009. Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Xe 05: 01 xe ô tô con 05 chỗ ngồi; nhãn hiệu: HONDA; số loại: CIVIC; biển kiểm soát: 20B-3636; màu sơn: Đen; số khung: RLHFD15299Y901400; số máy: R18A15301410; năm sản xuất: 2009; năm sử dụng: 2010. Giá khởi điểm: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

- Xe 06: 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi; nhãn hiệu: UAZ; số loại: 31512MC/07; biển kiểm soát: 20B-0795; màu sơn: Xanh; số khung: AB06001065; số máy: 41780B*51001813; năm sản xuất: 2009; năm sử dụng: 2009. Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

- Xe 09: 01 xe ô tô con 08 chỗ ngồi; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: LANCRUISER PRADO GX; biển kiểm soát: 20B-1789; màu sơn: Trắng; số khung: JTEBM29J340036707; số máy: 3330299; năm sản xuất: 2004; năm sử dụng: 2004. Giá khởi điểm: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng).

Tình trạng tài sản được thể hiện trong các Biên bản bàn giao, tiếp nhận và niêm phong xe ngày 30/3/2020; ngày 31/3/2020; ngày 02/7/2020 và ngày 09/7/2020.

Nơi bảo quản tài sản:

- Xe 01: Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên - Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên;

- Xe 02: Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên - Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên;

- Xe 03: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên - Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên;

- Xe 04: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên - Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên;

- Xe 05: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên – Phường trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

- Xe 06: Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên – Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

- Xe 09: Chi cục Bảo vệ Môi trường Thái Nguyên – Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

- Bước giá đấu giá: 500.000 đồng/xe

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 22/10/2020 (trong giờ hành chính). Tại nơi bảo quản tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 29/10/2020.

- Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/hồ sơ;

+ Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức.

+ Đơn đăng ký: Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

+ Phiếu trả giá: Phiếu trả giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên trước 17h00’ ngày 27/10/2020 và được bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

+ Phiếu trả giá chuyển đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên cần ghi rõ:

Nơi nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.658 696

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 1005483223 tại ngân hàng SHB Thái Nguyên.

- Hình thức, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Trả giá lên

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 09h00 ngày 30/10/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.