(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 80/HĐ-ĐG ngày 01/9/2020 giữa Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm).

Trung tâm thông báo công khai việc đấu giá tài sản như sau:

1. Bên có tài sản: Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Tổng cục Hải quan, số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản:

Ngày 30/10/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TPHCM ảnh 1

- Người mua được tải sản đấu giá tự lo chi phí bốc xếp, vận chuyển, có trách nhiệm đóng thuế VAT, thanh toán lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Tài sản tang vật hành chính bị tịch thu, hồ sơ pháp lý gồm:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3480/QĐ-XPVPHC ngày 27/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Ngô Hà Tuấn Kiệt.

- Quyết định số 651/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

- Chứng thư thẩm định giá số 1712/CTh-VCHP ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP;

- Biên bản họp ngày 09/6/2020 của Hội đồng xác định giá khởi điểm tài sản chuyển bán đấu giá;

- Công văn số 1187/ĐTCBL-P4 ngày 14/10/2020 của Cục Điều tra Chống buôn lậu về việc tiếp tục tổ chức đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Tổng cục Hải quan, số 9, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản: Ngày 26/10/2020 đến 27/10/2020 (giờ hành chính), tại Tầng 5, số 15B Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ và tham gia đấu giá.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

+Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 27/10/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

8.Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 27/10/2020, 28/10/2020 và 29/10/2020 (giờ hành chính), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

9. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ

- Bước giá: 2.000.000 đồng.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một lần tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên

11. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 10 giờ 00 ngày 30/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải trực tiếp thanh toán (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản VNĐ) đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá cho Bên có tài sản. Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt cọc cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá đã nộp đủ 100% số tiền mua tài sản đấu giá cho Bên có tài sản.

- Phương thức nộp tiền: Nộp vào số tài khoản số: 3713.0.1058927 của Cục Điều tra chống buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

13. Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản:

Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bên có tài sản nhận được đủ tiền bán tài sản do Người trúng đấu giá thanh toán trực tiếp vào tài khoản Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải Quan trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

b/ Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

c/ Phương thức giao tài sản: Bên có tài sản giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá. Bên có tài sản phải thông báo cho Trung tâm về thời gian, địa điểm giao tài sản để Trung tâm thông báo cho người trúng đấu giá đến nhận tài sản. Bên có tài sản xác định tình trạng tài sản bàn giao là đúng so với nội dung của Chứng thư thẩm định giá. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải Quan, Trung tâm, người mua được tài sản đấu giá và cơ quan hữu quan (nếu cần thiết). Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải Quan (nếu có).