(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh tại Bệnh viện do Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ, số 39 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

- Đặc điểm tài sản:

+ Diện tích: 113,3 m2.

+ Vị trí: Khuôn viên.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

* Yêu cầu đối với người đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Biên lai thuế môn bài. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

* Yêu cầu đối với người trúng giá: Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ tại Đề án số 01/ĐA-BVNĐ ngày 08/6/2020 của Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 9.760.000 đồng/tháng (Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT).

(Tiền đặt trước 20% x (giá khởi điểm x thời gian thuê), nhận vào ngày 23/10/2020, ngày 26/10/2020 và ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 27/10/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 30/10/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.