(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ủy quyền như sau:
Ngày 30/10/2020, đấu giá 4 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1