(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Địa chỉ: Số 01 đường Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: Bao gồm 05 quyền khai thác dịch vụ thuê khoán ngoài tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 01, 02), (Đấu giá riêng từng dịch vụ) như sau:

I. Cơ sở 1: Thời gian thực hiện Hợp đồng là 05 năm.

1.1. Dịch vụ Taxi (02 xe taxi):

- Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/ tháng; Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng.

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

1.2. Dịch vụ quầy kính mắt:

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/ tháng; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

1.3. Dịch vụ ngoài y tế bao gồm: Dịch vụ gội đầu, siêu thị, căng tin, phục vụ tự động.

- Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng/ tháng; Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

II. Cơ sở 2: Thời gian thực hiện Hợp đồng là 05 năm.

2.1. Dịch vụ Taxi (02 xe taxi):

- Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/ tháng; Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng.

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

2.2. Dịch vụ ngoài y tế bao gồm: Dịch vụ gội đầu, siêu thị, căng tin, phục vụ tự động.

- Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng/ tháng; Tiền đặt cọc: 100.000.000 đồng.

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/ hồ sơ).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo quy định của phương án đấu giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và quy định được nêu trong quy chế cuộc đấu giá của trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng ban hành ngày 13/10/2020:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện được nêu tại phương án đấu giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và quy định được nêu trong quy chế cuộc đấu giá của trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng ban hành ngày 13/10/2020:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

3.3. Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước, xem tài sản và thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

4.1.Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến 17 giờ ngày 27/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

4.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/10/2020 và ngày 23/10/2020 trong giờ hành chính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 01) - Địa chỉ: Số 01 đường Nhà Thương, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Cơ sở 02: ĐT 220, xã An Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27 + 28 + 29/10/2020 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 100004175799 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của Ngân hàng TMCP Quốc Dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

4.4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ ngày 30/10/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3678.680 hoặc 09369.304.94 (đ/c: Hải thụ lý).