(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/10/2020 do Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

2. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DVL

Địa chỉ : Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm: 04 xe ô tô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

Ngày 30/10/2020, đấu giá 04 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1

Theo Chứng thư thẩm định giá số: 884/CT- VALUINCO, ngày 18/09/2020 của Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị giá tăng, mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di rời tài sản, đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản do khách hàng trúng đấu giá chịu.

4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

* Tiền đặt trước:

Tài sản 1: 45.100.000 đồng; Tài sản 2: 45.100.000 đồng; Tài sản 3: 25.000.000 đồng; Tài sản 4: 23.000.000 đồng, tương đương với 10% giá khởi điểm.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ

5. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu nhiều vòng, không giới hạn số vòng đấu, theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm đăng thông báo:

* Thông báo đấu giá được đăng 02 lần trên Công thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản vào các ngày 15/10/2020 và ngày 20/10/2020.

* Thông báo đấu giá được đăng 02 lần trên báo Đấu Thầu vào các ngày 15/10/2020 và ngày 20/10/2020.

* Thông báo đấu giá được đăng Trang thông tin điện tử về tài sản công.

* Niêm yết công khai Thông báo đấu giá ngày từ ngày 20/10/2020 tại các địa điểm:

- Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Nơi tổ chức cuộc đấu giá: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

- Nơi có tài sản đấu giá: Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

7. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 28/10/2020 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan:

Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 26/10/2020 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

- Khách hàng tham gia đấu giá xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: Từ ngày từ 27/10/2020 đến 28/10/2020 vào tài khoản số: 19036268831016 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Ngày 30/10/2020, cụ thể: Tài sản 1: 09h30; Tài sản 2: 10h30; Tài sản 3: 14h00; Tài sản 4: 15h00. Tại Trụ sở Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Lô D, khu D1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh DVL: Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capital, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội