(BĐT) - Hội đồng Đấu giá – Công ty TM&XNK Viettel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/09/2021 như sau:
Ngày 30/09/2021, đấu giá hàng tồn kho tại Hà Nội ảnh 1