(BĐT) - Công ty Cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/08/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Tây Nguyên.

2. Người có tài sản bán đấu giá tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tên tài sản bán đấu giá:

Bên A yêu cầu Bên B thực hiện việc bán đấu giá tài sản là: Lô cây Thông ba lá được thanh lý để giải phóng mặt bằng có đặc điểm cụ thể như sau: (Có danh sách chi tiết kèm theo)

a. Số lượng và khối lượng của tài sản:

- Số lượng: 94 cây Thông ba lá;

- Khối lượng tròn: 33, 227 m3;

b. Về giá và chất lượng của tài sản:

- Chất lượng : 100%;

- Về giá: 1.600.000 vnđ/m3.

4. Tổng giá khởi điểm sau khi trừ chi phí khai thác: 43.195.000 đồng (Bốn mươi ba triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2018 tại Xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk. 

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Tây Nguyên. Số 59, đường Đặng Trần Côn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk Lăk.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: 15% giá khởi điểm.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

* Phương thức nộp tiền: 5228201015171 tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lê Thánh Tông - Đắk Lắk của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Tây Nguyên.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định của pháp luật đến Công ty để mua hồ hơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm theo chứng minh nhân dân.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/08/2018 tại trụ sở Công ty.

10. Hình thức, phướng thức đấu giá:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức bán đấu giá.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Tây Nguyên - Số 59, đường Đặng Trần Côn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3664.999.