(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 464 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 30/5/2017. 
Ngày 30/05: Có 6/464 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 30/05: Có 6/464 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 458 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/5/2017; Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/6/2017 đến 15 giờ ngày 07/6/2017 và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/6/2017 đến 10 giờ ngày 12/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Chi cục Thủy lợi tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu tư vấn, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/6/2017 đến ngày 21/6/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) thông báo mời chào hàng, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai thời gian thực hiện hợp đồng: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20170520771 - 00 nêu thời gian thực hiện hợp đồng là trọn gói. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 7 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.